โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 857
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความดีด้วยหัวใจถวายในหลวง เวลา 14.00 – 15.40 น.โดยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตั้งแต่ทางเดินประตู 1 ถึงประตู 3 ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี