โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 850
วันพฤหัสบดีที่ 26กรกฎาคม2561โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนได้ร่วมขบวนไปตามถนนเจริญกรุงผ่านโรบินสันบางรักวนกลับไปยังวัดม่วงแคเพื่อถวายเทียนพรรษาและปัจจัยให้กับทางวัด อีกทั้งยังมีการฟังเทศน์ฟังธรรม รับศีลรับพรในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้ทำบุญให้กับวัดในถิ่นทุรกันดารและผู้ที่ยากจนขัดสนอีกด้วย