วันศุกร์ที่ 20กรกฎาคม2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ป.1 – 3 จำนวน 267 คนณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี