โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 688
เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เป็นช่วงวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ง่าย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันโรคยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ ย่อมส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็กแผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม เด็กปฐมวัย ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ประจำ ปีการศึกษา 2561