วันพฤหัสบดีที่ 28มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี มีการประกอบวจนพิธีกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 6 คณะลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตนและมีการเดินสวนสนาม