โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 137
สมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม AS Family Fun Fair #5 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและสถานศึกษา