โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 65
โรงเรียนอัสสมัชัญศึกษา จัดกิจกรรมฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช และคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562