โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 135
แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดงานสานสัมพันธ์วันครอบครัวปฐมวัย ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมั่นใจ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนในบรรยากาศครอบครัวปฐมวัย