โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 129
แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดงานบัณฑิตน้อย ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง เพื่อให้เด็กๆได้มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษาซึ่งเป็นก้าวแรกของชีวิต มีความเชื่อมั่นในตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับต่อไปอย่างมุ่งมั่น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมลูกหลานด้วย ในงานดังกล่าวนี้ได้มีผู้แทนผู้ปกครอง คือ นางสาวชิดชนก กลึงสาย กล่าวแสดงความยินดีกับเด็กๆ แสดงความขอบคุณรวมทั้งชื่นชมการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนและการดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนของคุณครู และในโอกาสนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกแสดงความขอบคุณกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายปฐมวัยปีที่ 3 ที่ได้เสียสละตนเองในการมาจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ ปฐมวัยมาโดยตลอด สุดท้ายผู้ปกครองเครือข่ายได้มอบหนังสือเข้าห้องสมุดปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆ ปฐมวัยอีกด้วย ขอขอบคุณในความมีน้ำใจดีของทุกท่าน