โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 519
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเนตรนารีสำรอง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีทักษะ สามารถช่วยเหลือตนเอง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจัดกิจกรรม