โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 550
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอาโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการตอบคำถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครของตัวแทนนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น