โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 569
วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการ English Camp สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมบูรณาการ ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนาน โดยวิทยากรเป็นครูต่างชาติเจ้าของภาษาจาก Siam Computer & Language Institute ณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และสวนสยาม กรุงเทพฯ