วันศุกร์ที่ 14กันยายน2561ทางฝ่ายปฐมวัยและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปฐมวัย ได้จัดโครงการ AS Family Kids “คิดส์รักษ์โลก”เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย อาทิเช่น การย้อมผ้า การดินป่า การทำกระปุกออมสิน โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และอธิบายวิธีการทำ