โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 544
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า คณะครู และนักเรียนคาทอลิกของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเข้าร่วมพิธี อีกทั้งยังมีพิธีเฝ้าศีลมหาสนิทของนักเรียนไตรอัสสัมชัญและสัตบุรุษ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี