วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดงานโบว์ลิ่งการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาในด้านการศึกษา และหาทุนค่ารักษาพยาบาลและกิจกรรมอื่นๆของคุณครูอาวุโสที่เกษียณอายุในงานมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิชผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการตัวแทนคณะครูนักเรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานณ Blu-O ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพฯ