โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 637

เด็กหญิงภัทร์ภร    พงษ์ศุภภัค ป.3/1

เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทินวัฒน์ ป.3/1

เด็กหญิงนิชาภา     จรัสพัฒน์ ป.3/2

เด็กหญิงสุชาดา     เบญจโลหะกะ ป.3/2

เด็กหญิงปรัชพร    ชวยโชคสกุล ป.3/3

เด็กหญิงวริศรา     ชัยประสิทธิอมร ป.3/3

เด็กหญิงชวิศา      ไกรสกุลเกตุ ป.3/3

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กีรติมงคลวัฒน์ ป.3/3

เด็กหญิงณัฐณิชา   สีขาว ป.3/4

เด็กหญิงสุธีธิดา     ปะวันจะ ป.3/4

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”