โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 695
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมน้อมจิตคารวะ พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4และพิธีแต่งตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2561ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอาโดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์พรทิพย์ กันทู ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ และคณะครูเข้าร่วมพิธีเริ่มพิธีโดยท่านประธานจุดเทียนบูชาพระ วจนพิธีกรรม จากนั้นผู้แทนนักเรียนกล่าวคำนับผู้บริหาร ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนครูมอบพวงมาลัยแด่คณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อคณะผู้บริหาร ลำดับต่อมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับการประดับเข็มโรงเรียนจากคณะผู้บริหาร และคณะครู ช่วงสุดท้ายเป็นการแต่งตั้งคณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารประดับเข็มแก่ประธานสภานักเรียนและร่วมแสดงความยินดีกับสภานักเรียน พร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่นักเรียนจากนั้นผู้เข้าร่วมงานร่วมกันขับบทเพลงขาว – แดง เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา