วันที่ 24 – 26สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561 ของนักเรียนชั้น ป.1 – 5 และชั้น ป.6– ม.5 ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก