วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน และในโอกาสนี้ผู้แทนนักเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ซิสเตอร์ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 25 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวช