พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดย ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายพวงมาลาเครื่องราชสักการะ และกล่าวบทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งรวมทั้งขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีแด่พระองค์ท่าน  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  ในโอกาสนี้ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านทางการรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
ฮิต: 288