ประกาศวันหยุดเรียน

ประกาศวันหยุดเรียน

19-22 พฤศจิกายน 2563

5-6 ธันวาคม 2563

10-13 ธันวาคม 2563

31 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564

 - หยุดตามมติ ครม.

 - หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

 - หยุดตามมติ ครม.

 - หยุดวันสิ้นปีและปีใหม่

 

ฮิต: 216