กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

    โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ วันที่15 สิงหาคม ของทุกปี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนามโรงเรียน  ในปีการศึกษา  2563 แบ่งเป็น 2 วัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสร่วมเทิดเกียรติแด่แม่พระ เนื่องจากต้องสลับวันมาเรียนตามมาตรการการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19   โดยวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย   ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ป.1-5  และ ม.1-2 เข้าร่วมพิธีและถวายช่อดอกไม้ ขอพรจากแม่พระ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ  เป็นประธานผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน  ชั้น ป.6  และ ม.3-ม.6 เข้าร่วมพิธีและถวายดอกไม้ ขอพรจากแม่พระ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง
ฮิต: 143