กิจกรรม อสศ. เพื่อผู้ยากไร้

    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกับสภาภิบาล  อาสนวิหารอัสสัมชัญ กลุ่มวินเซนเดอปอล จัดงานเฉลิมฉลองโอกาสครบ 100 ปี  การอภิเษกอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมุ่งนำ  ความยินดีเพื่อผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2019 ในงาน “100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ แบ่งปันด้วยรัก”  โดยผู้บริหารและคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุข มอบของขวัญและจัดเลี้ยงผู้มาร่วมงานจำนวน 250 คน และมอบปัจจัยและของยังชีพแก่ผู้ยากไร้จำนวน 130 คน
ฮิต: 1357