ร่วมยินดี 75 ปี ชีวิตนักบวชและฉลองครบรอบอายุ 100 ปี - ประวัติ ซิสเตอร์เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศ์ศิริพัฒน์

สารบัญ

ประวัติ ซิสเตอร์เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศ์ศิริพัฒน์
คติพจน ทั้งชีวิต มอบถวายแด่พระ
เกิด 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1919
รับศีลล้างบาป 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1919
  เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี
บิดาชื่อ โทมาส ยัง
มารดาชื่อ มารีอา ทุเรียน
  มีพี่น้อง 9 คน เป็นบุตรคนที่ 6 มีพี่ชาย 4 คน พี่สาว 1 คน น้องชาย 2 คน น้องสาว 1 คน
เข้าอาราม 22 สิงหาคม ค.ศ. 1932 ในชั้น ป.5
ผู้ส่งเข้าอาราม พระสังฆราชยาโกเบ
รับไม้กางเขน พฤศจิกายน ค.ศ. 1935
เข้านวกภาพ 25 เมษายน ค.ศ. 1937
ปฏิญาณตนครั้งแรก 23 เมษายน ค.ศ. 1943
ปฏิญาณตนตลอดชีพ 27 เมษายน ค.ศ. 1953
ฉลอง 25 ปีแห่งชีวิตนักบวช 23 เมษายน ค.ศ. 1958
ฉลองครบรอบ 50 ปี 20 เมษายน ค.ศ. 1993
   
ประวัติการศึกษา ค.ศ. 1940 จบชั้น ม.6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  ค.ศ. 1951 สอบวิชาครูพิเศษประถม กระทรวงศึกษาธิการ
  ค.ศ. 1961 สอบวิชาครูพิเศษมัธยม กระทรวงศึกษาธิการ
  ค.ศ. 1965 อบรมคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ค.ศ. 1970 อบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  ค.ศ. 1983 จบปริญญาตรี สาขาอนุบาลศึกษา
   
ประวัติการทำงาน ค.ศ. 1941-1952 ครูสอนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเรขาคณิต
  ค.ศ. 1953 ครูใหญ่โรงเรีนยศิริมาตย์เทวี ประจำวัดแม่พระประจักษ์ เมืองพาน
  ค.ศ. 1954 ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต
  ค.ศ. 1955-1960 อธิการิณีและครูใหญ่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ประจำวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง เมืองพาน
  ค.ศ. 1961 อธิการิณีและครูใหญ่โรงเรีนมาลาสวรรค์ ประจำอยู่วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา
  ค.ศ. 1962-1967 อธิการิณีและครูใหญ่โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก จ.สุโชทัย
  ค.ศ. 1963 ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาที่ 3 ของคณะ
  ค.ศ. 1968 อธิการิณีและผู้จัดการโรงเรียนยออันนาดาร์ก (โยนออฟอาร์ตร) วัดนักบุญเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
  ค.ศ. 1969-1970 ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ และได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาที่ 3 ของคณะ
  ค.ศ. 1971-1976 อธิการิณีและครูใหญ่โรงเรียนมาเรียลัย ประจำวัดแม่พระประจักษ์ หัวตะเข้
  ค.ศ. 1977-1981 อธิการิณีอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก ครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
  ค.ศ. 1982 อธิการิณีวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
  ค.ศ. 1983 ศึกษาภาษาอังกฤษ ที่ประเทศฟิลิปปินส์
  ค.ศ. 1984 ครูใหญ่โรงเรียนประชานาถ ประจำวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
  ค.ศ. 1985-1990 อธิการิณีและครูใหญ่โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
  ค.ศ. 1991 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
  ค.ศ. 1992-2000 ผู้ช่วยครูใหญ่แผนกอนุบาล บริบาลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  ค.ศ. 2001-2005 สำนักกลาง ช่วยสอนคำสอน
  ค.ศ. 2006-2008 อยู่ทีมฝ่ายประกาศข่าวดีของคณะ
  ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน บ้านพระแม่ผู้ปฎิสนธินิรมล
  
ฮิต: 317