ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรและนักเรียน ถึงอันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

http://www.as.ac.th:81/Activities2561\10-ก.พ.62\20-02-62 ป้องกันฝุ่น PM2.5/index.html

ฮิต: 644