โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

Welcome to Assumptionsuksa School

ฮิต: 100
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 - เพื่อส่งเสริมนักเรียนอัสสัมชัญศึกษา ตระหนักถึงบทบาทของตนในการทำหน้าที่เด็กดีมีความสามัญคีมีจิตอาสาและเป็นเยาวชนที่ดีร่วมพัฒนาชาติต่อไป - เพื่อเด็กๆ อัสสัมชัญศึกษา ได้มีช่วงเวลาสนุกสนานและมีความสุขเหมาะสมตามวัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา วันที่ 10-11 มกราคม 2562