ด้วยรักและคิดถึง ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ

 

กตัญญุตา - คุณพ่อสมหมายและคุณพ่อวินัย