12 เดือนธันวาคม 2564

Site home
การลงมติซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การลงมติซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การลงมติซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรดูดอง...

การลงมติซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การลงมติซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรดูดอง
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาบริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมการลงมิติซีนอด…
ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช...

ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์

ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อัสสัมชัญศึกษาน้อมจิตคำนับ...พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช …
ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์ ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์ ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ...

ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์

ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ
เยี่ยมเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 11.00 น.…
ต้อนรับวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ต้อนรับวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 🌟 ต้อนรับวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6...

ต้อนรับวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
🌟 ต้อนรับวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ที่เลือกเรียนในรูปแบบ ON-SITE บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อยตามหลัก …
ทบทวน มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ทบทวน มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 🔖มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ทบทวน มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6

🔖มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ของโรงเเรียนอัสสัมชัญศึกษา
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6…
พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ...

พิธีบูชาขอบพระคุณ

พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง
ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2021 เวลา 08.00 น.…
ส่งมอบความสุขแด่ บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ ส่งมอบความสุขแด่ บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ 🎉 ส่งมอบความสุขแด่ บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม...

ส่งมอบความสุขแด่ บาทหลวง ดร.เอกรัตน์

🎉 ส่งมอบความสุขแด่ บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา…
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเปิดเรียน ONSITE เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเปิดเรียน ONSITE ❤️❤️❤️ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564...

เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเปิดเรียน ONSITE

❤️❤️❤️ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเปิดเรียน ONSITE …
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE ✨โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ...

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE

✨โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE โดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 …
เปิดเรียน ON-SITE ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เปิดเรียน ON-SITE ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 🔎สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเรียน ON-SITE ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6...

เปิดเรียน ON-SITE ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6

🔎สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเรียน ON-SITE ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาทำการตรวจคัดกรองบุคลากร และทำการสุ่มตรวจนักเรียนโดยความสมัครใจ …