เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE

✨โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ON-SITE โดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ (บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสุขอนามัยที่ดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯอย่างเข้มแข็ง)
Site home
265485196_4659796054097746_8131448902158913304_n
265297732_4659796100764408_5337812264972930437_n
265924194_4659796264097725_29552244321421295_n
265361155_4659796057431079_906594754174752195_n
265216977_4659796424097709_692601916074122482_n
264554069_4659796544097697_4731358924564851700_n
264495997_4659796644097687_6355068378720736768_n
264323007_4659796234097728_1081316618638417783_n
265621950_4659796300764388_1698596155302211825_n
265045880_4659796757431009_2374309097901806915_n
264551234_4659796827431002_1186043929554858751_n
265169057_4659796917430993_4129717630286310363_n
265204110_4659797100764308_3643385765535624537_n