เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเปิดเรียน ONSITE

❤️❤️❤️ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเปิดเรียน ONSITE โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรองบุคลากรโรงเรียนด้วยชุดตรวจ ATK ในการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันแรกของการทำงานอย่างเป็นทางการ
Site home
262200426_4629486570462028_6565600180851278995_n
260699493_4629486450462040_2183477474711388305_n
258767289_4629486613795357_5418224424683984072_n
261304033_4629487037128648_8091594121355156536_n
259865880_4629486963795322_356020473994606416_n
258850653_4629487293795289_3882115890100842022_n
259605548_4629487260461959_1341205716489269765_n
262006954_4629487380461947_2378404367707027399_n
262007271_4629487580461927_5689311465252016629_n
259880672_4629487703795248_4818758664782235935_n
262545266_4629487837128568_8145592081282796731_n
261997245_4629487897128562_1663052369003850245_n
262329580_4629486823795336_1213791035967438305_n
261387723_4629486313795387_8397431252505758333_n
257717860_4629487993795219_5347550424588192159_n
261734786_4629488117128540_3493336739102013990_n
259514641_4629486780462007_7477175583687116543_n