ส่งมอบความสุขแด่ บาทหลวง ดร.เอกรัตน์

🎉 ส่งมอบความสุขแด่ บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ผู้แทนคณะครู ได้มีโอกาสต้อนรับและร่วมอำนวยพรขับร้องบทเพลง We Wish You a Merry Christmas ส่งความสุขแห่งเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2022 แด่บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและเสียงหัวเราะจากการสนทนาที่เรียบง่าย เปี่ยมด้วยไมตรีจิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสุขอนามัยที่ดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯอย่างเข้มแข็ง)
Site home
265919878_4690096847734333_8927926169663905363_n
265586231_4690096957734322_8493067176165935792_n
265599091_4690097464400938_5474989363144858204_n
267706604_4690097574400927_2246368628330045373_n