พิธีบูชาขอบพระคุณ

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2021 เวลา 08.00 น. คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง และคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ศาสนนามของพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมขัญ หรือเรียกว่า “ไตรอัสสัมชัญ” เข้าร่วมพิธีด้วยการสรรเสริญภาวนาและโมทนาคุณพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน
Site home
263489929_4635732186504133_3850771763192647692_n
263895570_4635731886504163_119599361256164016_n
262796307_4635732369837448_4412052884976516312_n
262499740_4635731919837493_8335252403207333769_n
262846112_4635732379837447_3605170834213712817_n
262826777_4635731889837496_7428283493517303199_n
262352753_4635732473170771_1768813823608361561_n
261484969_4635732389837446_2929777664390011249_n
262759030_4635732169837468_2884847486081135797_n
262732360_4635732733170745_8391745189881184217_n
262200431_4635732743170744_6565240575481622153_n
261285950_4635732099837475_6773521034740940839_n
262553331_4635732629837422_1056633597279345315_n
262146847_4635732573170761_266833585856734785_n