ทบทวน มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6

🔖มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ของโรงเเรียนอัสสัมชัญศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เลือกเรียนรูปแบบ ON-SITE (มาเรียนที่โรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564
Site home
263970863_4666032940140724_864659673580382716_n
265178142_4666033230140695_9195563129310892855_n
265312390_4666033403474011_4700724624666643958_n
264063937_4666033473474004_8881808593554541158_n
263967406_4666033566807328_4105001818313994682_n
262512190_4666033643473987_1871838753808604888_n
266184487_4666033713473980_2466084438623550814_n.jpg