ต้อนรับวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 🌟 ต้อนรับวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ที่เลือกเรียนในรูปแบบ ON-SITE บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อยตามหลัก Social Distancing มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกน Thai Save Thai
Site home
267258266_4670121926398492_3706893952695693114_n
267140808_4670122003065151_6810977074308595683_n
265821848_4670121913065160_6003342808435029483_n
266608994_4670121956398489_2720070547806872165_n
267154109_4670121793065172_8682991402735229730_n
267608101_4670122156398469_8931334674873360915_n
267595853_4670121576398527_1552940406538111974_n
267071671_4670122226398462_9036174747706928998_n
265923961_4670121883065163_1022153455740485857_n
267578017_4670122186398466_2403827584717127449_n
265599087_4670122379731780_7350905951131134218_n
267449238_4670122019731816_3536766318180256301_n