ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์

ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้ต้อนรับ คุณพ่อ ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสเยี่ยมเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และซิสเตอร์ผู้อำนวยการได้นำพาคุณพ่อเยี่ยมชมพบปะพูดคุยกับคณะครูและบุคลากร รวมทั้งได้สังเกตการจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคุณพ่อได้สนับสนุนในการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งให้คณะครูด้วยความเรียบง่าย พร้อมทั้งรอยยิ้มแห่งความสุขของคุณพ่อ จึงเป็นภาพแห่งความประทับใจที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับท่าน. (บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสุขอนามัยที่ดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯอย่างเข้มแข็ง)
Site home
263951672_4650732528337432_4756365240013630087_n
263769278_4650732881670730_6068626210107163567_n
263618571_4650732905004061_7075931365544519982_n
263797867_4650733261670692_7176028703240548363_n
263735356_4650732705004081_7291881664003967162_n
264890067_4650732678337417_7486181847862498854_n
263766911_4650733251670693_6283399854708841927_n
262726413_4650732165004135_7693471241093624378_n
263642283_4650732378337447_366175174015153415_n
264348486_4650732178337467_8666760995902055410_n
262812679_4650732381670780_2107954635767760185_n
265486779_4650732008337484_5562385994636955884_n
265244648_4650733288337356_2763503681345060773_n
265119399_4650732085004143_7514227619837516553_n