ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์

ฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัสสัมชัญศึกษาน้อมจิตคำนับ...พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสฉลองนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ “นักบุญฟรังซิสเซเวียร์” เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะผู้บริหาร คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง (จิตตาภิบาลไตรอัสสัมชัญ) คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน (จิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา) ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา (ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ) ซิสเตอร์อรุณี สอนจันทร์ ผู้แทนครูและนักเรียน ได้แสดงมุทิตาจิตน้อมนำพรแด่พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ท่ามกลางความชื่นชมปิติยินดี รวมทั้งผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ อัสสัมชัญคอนแวนต์ (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องรับรองสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสุขอนามัยที่ดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯอย่างเข้มแข็ง)
Site home
262720274_4635743283169690_8345810060276818165_n
261851895_4635744233169595_1237382018608251128_n
262819435_4635744009836284_3104793979485292279_n
263165353_4635744253169593_2775656567903856760_n
263722657_4635744276502924_4029212661142780013_n
262010466_4635743409836344_6603068660233331197_n
263343882_4635743676502984_6116540739947115722_n
263291555_4635743313169687_8403268247124573950_n
261728920_4635743813169637_7729494439791485282_n
263344395_4635743636502988_933647588817861448_n
262902758_4635744339836251_6301818764457323550_n
262314963_4635744333169585_5213889904294578425_n
261646486_4635743883169630_2490189632844859393_n
262972088_4635743933169625_6618716610783662598_n