การลงมติซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การลงมติซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรดูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาบริการสถานที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมการลงมิติซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน พร้อมกับผู้แทนพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและผู้แทนองค์กรคาทอลิก ทั้งบรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนได้รับการตรวจ ATK จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของสุขอนามัยที่ดีอย่างเข้มงวด ซึ่งมีการจัดสรรบุคลากรของอัสสัมชัญศึกษาช่วยดูแลและประสานงานต่างๆ สำเร็จลงอย่างราบรื่น
Site home
267847191_4695357823874902_1991683851910273256_n
268299092_4695359037208114_8050463308198347863_n
269421542_4695359070541444_5863611640222698686_n
267756524_4695358687208149_2741640821215320858_n
269407475_4695357637208254_5015475673261792264_n
269021717_4695357943874890_4198499416155523453_n
269011074_4695358923874792_4345255626570270055_n
267756304_4695358860541465_6580260903360136122_n
267996462_4695358237208194_2191949475139519916_n
267915670_4695357533874931_4005771810043728595_n
267490592_4695357483874936_5542039394678491213_n
269673680_4695357530541598_998583424810274770_n
267835435_4695358480541503_6756576697520410456_n
269459220_4695358413874843_7089785911998644711_n
267465712_4695358420541509_4625036559954647600_n
268833972_4695358727208145_2905795708502004122_n
267996135_4695357810541570_7766006856511728033_n
267953286_4695358567208161_6229264530040368142_n