11 เดือนพฤศจิกายน 2564

Site home
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซิสเตอร์...

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และผู้แทนครู…
กิจกรรมวันวชิราวุธ กิจกรรมวันวชิราวุธ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (ออนไลน์)...

กิจกรรมวันวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (ออนไลน์)…