การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และผู้แทนครู ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site
Site home
273623
273615
273614