10 ต.ค. 64 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.ปลายเข็มที่ 1

Site home
195429.jpg
195430.jpg
195431.jpg
195436.jpg
195437.jpg
195438.jpg
195439.jpg
195440.jpg
166059.jpg
166061.jpg
166063.jpg
166062.jpg
166064.jpg
166065.jpg
166059_0.jpg
166060_0.jpg
166061_0.jpg
166062_0.jpg
166063_0.jpg
166064_0.jpg