07 เดือนกรกฎาคม 2564

Site home
“กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” ปีการศึกษา 2564 “กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” ปีการศึกษา 2564...

“กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน บุคลากรอัสสัมชัญศึกษา…