5 ก.ค. 64 กิจกรรมวันสถาปนากิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

Site home
“กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ปีการศึกษา 2564 “กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ปีการศึกษา 2564 ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ...

“กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจึงจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน ได้รำลึกถึง…