“กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจึงจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน ได้รำลึกถึง แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือไทย และปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดย ด้วยการร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
Site home
23757
23770
23758
23759
23760
23762
23763
23773
23774
23775
293526
293528
293527
293529
70822
70821
70820
S__36585509
S__36585511
S__36585512