06 เดือนมิถุนายน 2564

Site home
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตระหนักถึงโอกาศของนักเรียนในการแสดงออกซึ่งความกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุ...

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตระหนักถึงโอกาศของนักเรียนในการแสดงออกซึ่งความกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณ(ครู) จึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู(ระบบออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 14 – 17…