กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตระหนักถึงโอกาศของนักเรียนในการแสดงออกซึ่งความกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณ(ครู) จึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู(ระบบออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆบนพื้นบฐานของการส่งเสริมนักเรียนได้ตระหหนักและระลึกถึงในพระคุณครู พร้อมทั้งมอบความปรารถนาดี โอวาทจากผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และผู้แทนคณะครูมอบคำอวยพรให้กับนักเรียนในโอกาสนี้ด้วย
Site home
วันไหว้ครู2564.jpg