Site home Up one level
กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธาน
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3-ม.6
เข้าร่วมพิธีและถวายดอกไม้ ขอพรจากแม่พระ
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง
Top of page