Site home Up one level
กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ป.1-5 และ ม.1-2 เข้าร่วมพิธีและถวายช่อดอกไม้ ขอพรจากแม่พระ
Top of page