Site home Album home Up one level
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีพระแม่ไทยด้วยเสียงกังวานเทิดพระเกียรติอย่างสง่างาม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และในช่วงเช้าชาวอัสสัมชัญศึกษาพร้อมใจกันทำความดี ตั้งจิตนิ่งนั่งสมาธิเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านและมอบแด่บรรดาคุณแม่โอกาสวันสำคัญนี้อีกด้วย
Top of page