Site home Album home Up one level
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดยซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ผู้เป็นประธานในพิธี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา รวมทั้งจิตอาสาที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่10. “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
Top of page