Site home Album home Up one level
กิจกรรม พิธีประดับเข็ม อสศ. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ภาคเช้าของวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับการประดับเข็มจากท่านผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และคณะครู อันเป็นเครื่องหมายที่ทรงคุณค่าและเป็นสมาชิกของอัสสัมชัญศึกษาอย่างสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง
Top of page