16 ธ.ค.62 ร้องเพลงที่ธนาคารกรุงเทพ

Start slideshow